Cis-passerende vs. cis-antaget

Forside

Kender du forskellen på de to begreber?

Blogindlægget her tager udgangspunkt i en video af Angelica Ross.

Du kan se videoen og min oversættelse til dansk i bunden af dette blogindlæg.Cis-passerende

Fra engelsk: Cis-passing
Et udtryk hvor andre vurderer om en transperson 'passerer', dvs. at folk, der ikke kender dem 'gætter rigtigt' når de kønner vedkommende.

For nogle transpersoner kan det være målet og drømmen, at andre mennesker tror, at de er ciskønnede.

For andre transpersoner generer det dem ikke, at andre tror at de kan se på personen, at de er transkønnet.


Er det et problem?

Ja, til dels.

Nogle transpersoner har slet ikke interesse i at 'passere' eller blive kønnet overhovedet.

Hvorimod andre stræber efter et bestemt kønsudtryk og gerne vil kønnes binært, men har svært ved at opnå det.

Dertil er det også værd at huske, at det ikke er alle transpersoner, der kan få adgang til den ønskede kønsbekræftende behandling og har mulighed for at transitionere i et omfang hvor de 'passerer' som ciskønnet (hvis det vel og mærke er det de ønsker). Der er gatekeeping på CKI, både overfor tykke transpersoner, personer med psykiatriske diagnoser og transpersoner som personalet ikke vurderer som værende ‘trans nok’.

Alle disse personer får aldrig lov til at komme i betragtning til kønsbekræftende behandling. Nogle personer har mulighed for at søge hormoner og kirurgi på privathospital i udlandet, men det er bestemt ikke alle, der har ressourcerne til det.

At være cis-passerende er med andre ord en form for fordel som ikke er opnåeligt for alle. Det er også et rigtig stort problem, at mange behandler transpersoner med mere respekt, hvis det er svært for dem at se, at vedkommende er transkønnet.

Især transkvinder og femmes bliver dagligt udsat for hadforbrydelser hvis det er tydeligt, at de er transkønnede. Hvis en person læser transkvinden som 'en feminin mand' vil hun ofte blive udsat for homofobi, eller få at vide at hun ikke er "en rigtig kvinde", hvorimod hvis hun bliver læst som kvinde vil hun blive udsat for den sexisme som alle kvinder bliver udsat for i et patriarkalsk samfund. Denne særlige form for diskrimination kalder man transmisogyni.


Jeg håber, at vi sammen kan vende fokus og i stedet begynde at bruge udtrykket cis-antaget eller cis-antagethed.Cis-antaget

Fra engelsk: Cis-assumed
Vi gør det nok alle sammen, kønner folk helt ubevidst. Det gør hjernen lynhurtigt baseret på stemme, ansigtstræk, kropsholdning, gestik, mimik, og måske deres kønsudtryk i form af tøj, make-up, frisure mm.

Cis-antaget vender hele perspektivet rundt. Her er det ikke transpersonen, der skal forsøge 'at passere' som værende ciskønnet, men i stedet lægger man ansvaret over på den person, der forsøger at gætte nogens køn.Cis-antagetheds to sider

At blive cis-antaget (eller "at have cis-antagetheds-privilegium", som Angelica Ross kalder det i sin video) kan være rigtig rart for nogle transpersoner. Altså hvis andre kønner personen korrekt, fordi de tror at personen er ciskønnet.

Det kan være, at vedkommende har skiftet navn, skiftet juridisk køn, skiftet pronominer, har ændret på deres udseende, går til stemmetræning, er på hormoner og/eller har fået operationer. Det betyder, at andre sjældent stiller spørgsmålstegn ved personens identitet og heller ikke udfordrer den. Hvis man er binært transkønnet og folk antager, at man ciskønnet kan det derfor være enormt kønsbekræftende og noget man stiler efter.


Bagsiden af medaljen
Det kan også betyde, at man som transkvinde eller trans femme oplever en stigende grad af sexisme efterhånden som man mere og mere antages som ciskvinde. For transmænd og trans masc personer kan de se hvordan de i højere grad bliver taget mere alvorligt eller, at kvinder går over på den anden side af gaden hvis de møder dem om aftenen.

For andre kan det at blive antaget for at være ciskønnet være kilde til en kønsubehag hvis det betyder, at andre folk tror, at de er deres tildelte køn. Og personen derfor fejlkønnes.

Der kan være mange grunde til, at andre antager en for at være ens tildelte køn. Det kan f.eks. være fordi personen er i gang med en kønsundersøgelse eller ganske enkelt ikke er åben om deres kønsidentitet, eller at de ikke har startet deres sociale transition. Det kan også være fordi ens kønsudtryk ikke passer ind i den anden persons forestilling om 'hvordan man ser ud' når man er det køn.


At blive cis-antaget kan være usynliggørende. Og usynliggørelse er en del af systemisk og emotionel vold mod marginaliserede personer. At blive usynliggjort som transperson, fordi folk antager at man er ciskønnet er ikke altid en fordel. Det kan også betyde at man blive udelukket fra trans- og queerfællesskaber. Og det gør sig gældende uanset om man bliver cis-antaget som værende sit tildelte køn eller sin kønsidentitet.
Hvis en person ikke er ude med sit køn, eller ganske enkelt ikke har ændret sig særlig meget i deres sociale eller fysiske transition, er de stadig transkønnet. Og de er allerede ‘trans nok’. Men det kan give en queer person imposter syndrome, når andre antager, at de er cishet, bare fordi de ikke er eksplicit om deres køn eller seksualitet.


Lad være med at tro at du kan afkode en persons kønsidentitet ved at se på deres kønsudtryk.Video af Angelica Ross

Du kan se videoen her på TikTok.


Min oversættelse af teksten:
"Jeg har hvad man kalder cis-antaget-privilegie.

Hvilket betyder, at når jeg går rundt, i lufthavnen, bruger toilettet, går i kirke, hvor som helst, vil folk tro, at jeg er ciskønnet. De antager, at jeg ikke er trans. Jeg siger cis-antaget fordi det lægger ansvaret over på dem og de antagelser vi gør om folk.
I stedet for at sige, at jeg prøver at passere - for jeg prøver ikke at passere som noget som helst. Jeg er den jeg er. "

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!

Skriv en kommentar