Workshop om kønsinklusion af eleverne på Hedens Efterskole, august 2023

Bjarke Sølverbæk

Han/ham, lærer og TR på Hedens Efterskole
www.sølverbæk.dk
Foto: ©Christopher Thomsen

Mange fra personalegruppen forstod for første gang hvad det egentlig ville sige at have en transkønsidentitet og flere fordomme blev på den måde aflivet.

Vi har nu et fælles fundament som vi kan tage udgangspunkt i. Før vi fik en fælles forståelse for andre kønsidentiteter end ciskønnet i personalegruppen, var det vanskeligt at arbejde videre med kønsinklusion på skolen, fordi vores udgangspunkt for hvad der overhovedet kendetegnede de elever vi skulle inkludere ikke var ordentligt på plads.

Fælles fundament for det videre arbejde med kønsinklusion.
Som personalegruppe var der rigtig meget som vi ikke vidste om hvordan vi kunne være kønsinkluderende, både i dagligdagen og i indretningen af skolen, og Ivy-Oak var god til at tage udgangspunkt i vores situation og hjælpe os til at forstå hvordan vi kunne arbejde konstruktivt fremad herfra. Det er har efterfølgende været et godt fælles udgangspunkt for personalets videre indsats for at gøre skolen mere kønsinkluderende.

Jeg vil anbefale Ivy-Oaks workshop til alle efterskoler, der ikke allerede har en velfunderet inklusionspolitik for elever der ikke er ciskønnede. Det er ikke muligt at skabe gode rammer for trivsel for disse elever, hvis ikke der tages aktiv stilling til hvordan de bedst inkluderes, og det er umuligt hvis ikke personalet har et fælles udgangspunkt.

 

https://www.hedensefterskole.dk/

Hedens efterskole