top of page

Uddannelse

Jeg er uddannet pædagog i 2012 og har primært arbejdet på 0-6 års området. Jeg har også taget de første 3 ud af 4 semestre af en kandidat i Generel Pædagogik på Danmarks Pædagogiske Universitet, men gik på barsel og kom aldrig tilbage og skrev specialet.

Derudover har jeg taget en række relevante uddannelser og kurser for min familievejedning:

BæreAkademiets certifikat.png

Certificeret slyngevejleder hos BæreAkademiet,

ved Birgitte Kassa og Anita Andersen i foråret 2022

Amme-uddannelsesbevis.png

Grunduddannelse i ammevejledning

hos BlivAmmevejleder,

ved Astrid Givard og Elisa Luna Pristed i juni 2022

bottom of page